Gender project 2013-2014

Projektets långsiktiga vision är att skapa aktivt medborgarskap i lokala politiken där lokala myndigheter, civila samhället och lokala befolkningen samarbetar. Projekt är en fortsättningen av tidigare insats men skall genomföras i andra städer än tidigare. Insatsen skall stärka civila samhällets och lokala befolkningens delaktighet i lokala politiken och förhoppningen är att det skall leda till redovisningsansvar och minskad korruptionen och därmed stabilitet i landet. Vi skall samarbeta med Somaliland Municipal Association (SMA) som motsvarar Somaliland Kommun Förening och skall ordna 10-tal workshop i städerna Berbera och Hargeisa. Insatsen skall också öka kvinnornas deltagande i lokala politiken genom workshop om genusperspektivet och utbildningar till ett antal unga tjejer samt genom att stödja Women in Journalism Association (WIJA). Insatsen skall leda till att fler kvinnor satsar på att komma in i politiken och/eller få högre befattningar inom offentliga verksamheter och civila samhället.  För att nå målen 30 unga tjejer får utbildning i ekonomi, statskunskap, ledarskap och juridik på universitetsnivå. Korta kurser, sammanlagt en termin. 22 av tjejerna skall väljas från Hargeisa varav 5 tjejer skall väljas från Al-Hamdanskolan som vi satsar lite extra för att uppmuntra andra tjejer i skolan att satsa på politik och offentliga verksamheter. Resterande 8 tjejer skall väljas från Berbera. Utöver det 10 tjejer journalister från WIJA får universitetsutbildning i media i ett år. Alla tjejer skall dock utbildas i Hargeisa universitet. Vi kommer att stödja WIJA för att kunna producera bulletin som handlar om kvinnor och dess situation.