HIV/AIDS project 2013-2014

Vi tror att detta projekt kommer att avsevärt förbättra bekämpningen av HIV/AIDS eftersom man får tillfälle att ta upp frågan om HIV/AIDS i möten där civila samhället och makthavare skall träffas. Vi tror också att Women in Journalism Association kommer att bli en stor tillgång för bekämpningen av HIV/AIDS eftersom de kommer att skriva om hur kvinnor gifta med lastbilsförare som kör varor till Etiopien drabbas oftare i HIV/AIDS eftersom deras män träffar prostituerade i Etiopien. Det skrivs dock ganska mycket idag om det men det kommer att bli ännu tydligare när kvinnor har pennan och makten att skriva om detta stora samhällsproblem som är främsta vägen till smittspridningen i landet.