Verksamhetsberättelse 2009

HIV/AIDS projekt

SNR har under 2009 genomfört andra året av ett två årig HIV/AIDS projekt som finansierats av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektet som startades i mars 2008 och avslutades i februari 2010 genomfördes av vår samarbetsorganisation GAVO. Hela projektet kostade 541 000 kr varav 264 000 kr avser 2009.

Projektet har genomförts i Hargeisa, Berbera, Burao, Wajale och Shiekh. Projektets syfte var att minska spridningen av HIV/AIDS i målområdet genom utbildning och höjning av medvetenheten av målgruppen. Insatsens målgrupp var främst skolungdomar men också resten av befolkningen i målområden. Projektet har ordnat utbildningar för 30 NGO för att bygga upp deras kapacitet och på så sätt utvidga kampen mot HIV/AIDS spridningen. Vi har också utbildat 300 skolelever som i sin tur utbildat sina skolkamrater genom att bilda anti-HIV/AIDS klubbar. Projektet har också ordnat workshop för äldre och traditionella ledare för att mobilisera lokala resurser och bilda anti-HIV/AIDS kommittéer i varje stad.

Insatsen har också stärkt engagemanget och rollen av Somaliland HIV/AIDS Network (SAHAN) eftersom SAHAN fick stöd i form kontorsutrustning och finansiellt stöd för uppbyggnaden av dess kapacitet så att SAHAN blir nationell institution i koordinationen och samordningen av HIV/AIDS. Man har också samarbetat med Somaliland National Aids Commission (SOLNAC) som är den statliga institutionen för bekämpning av HIV/AIDS.

Mentalhälsoprojekt

SNR har under 2009 genomfört första året av ett två årig mentalhälsoprojekt som finansierades av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektets första år som startats i mars 2009 och avslutats i februari 2010 har genomförts av vår samarbetsorganisation GAVO. Projektets första år har kostat 452 000 kr.

Projektets långsiktiga vision är att Somaliland skall få nationell mentalhälsopolicy som garanterar mentalsjukas mänskliga rättigheter i samhället. Projektet har först genomfört en förstudie om mentalhälsosituationen i landet och sedan ordnat flera konsultationsmöten och workshop för skapandet av policyn och deltagarna var riksdagspolitiker, berörda myndigheter, patienter, anhöriga, personal osv. Vi har också ordnat lobbying workshop för att få fram nyckelpersoner i samhället som skall kämpa för mentalsjukas rättigheter. Vi har likaså ordnat medvetenhetshöjande workshop och en traumakonferens där man tagit upp könsstympning av flickor och tuggande av kat vilka är två viktiga bakomliggande orsaker till mentalohälsa.

Den 10 oktober 2009 världens mentalhälsodag har vi i Hargeisa satt upp affischer om mentalhälsan. Affischerna handlade om missuppfattningen om mentalsjukdomar och uppmanade människorna att respektera mentalsjukas grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi har också genomfört tre dagars utbildning för 5 olika traditionella mentalvårdcentraler samt har genomfört en studieresa till grannlandet Etiopien i 7 dagar.

 

Örebro

2010-03-19