Verksamhetsberättelse 2003-04

SNR genomförde under året ett projekt i Burao som finansierades av SIDA via Forum Syd med 80 % och SNR med 20 %. Projektet kostade 206 000 kr och utbildade sammanlagt 144 personer som är medlemmar i Sooyaal Burao (krigsveteranernas organisation). 121 av dem varav 85 män och 36 kvinnor läste somaliska, arabiska, engelska och matematik i olika klasser med olika nivåer. 23 kvinnor lärde sig sy alla slags kläder. De läste en termin per grupp av 12 personer. Projektet lyckades utmärkt och SNR fått bra erfarenhet med att driva sådana projekt. Två av styrelseledamöterna besökte projektet för uppföljning under sommaren och de blev nöjda med hur projektet pågick.

Verksamhetsberättelse 2004

SNR genomförde också under detta år ett projekt i Burao som finansierades av SIDA via Forum Syd med 80 % och SNR med 20 %. Projektet kostade 162 000 kr och utbildade sammanlagt 68 personer som är medlemmar i Sooyaal Burao. 48 av dem varav 24 män och 24 kvinnor lärde sig sy alla slags kläder. Manliga gruppen läste på förmiddagen och kvinnliga gruppen på eftermiddagen. De läste en termin per grupp av 12 personer. Resterande 20 personer lärde sig att producera hudkrämer, parfymer, traditionella rökelser och att baka olika kakor och tårtor mm. De läste en termin per grupp av 10 personer. SNR samlade extra egeninsats för att köpa symaskiner för eleverna som har gått sykursen och lyckades köpa 6 symaskiner som tilldelades till fem kvinnor och en man.

Två av styrelseledamöterna besökte projektet för uppföljning under sommaren och de blev nöjda med hur projektet pågick. Forum Syd godkände rapporten och redovisningen av projektet som SNR genomförde i Burao 2003 vilket visar att styrelsen genomförde projektet i enlighet med gällande regler och förordningar.

 

Firmatecknare                                                                Firmatecknare

Ahmad Qassim                                                              Mohammed Ahmad Barkhad

Ordföranden                                                                  Kassören

2005-05-01