Verksamhetsberättelse 2005

SNR genomförde två projekt under året som finansierades av SIDA via Forum Syd med 90 % och SNR med 10 %. Vi påbörjade också ett HIV/AIDS projekt i slutet av året som pågick fram till våren 2006. Detta projekt finansierades helt av SIDA via Forum Syd. Första Projektet startades i februari 2005 och slutade i januari 2006. Syftet med projektet var att förbättra hygienen på mentalsjukhuset i Berbera samt att köpa madrasser, kuddar, lakan och ett par kläder till varje patient. Vi anställde tre städerskor som jobbade några timmar varje dag och städade avdelningarna samt tvättade patienternas kläder. Vi köpte också madrasser, kuddar, lakan och ett par kläder till alla stabiliserade patienter. Projektet kostade 112 000 kr. Vi har i detta projekt samarbetat med lokala organisationen GAVO (General Assistance and Volunteers Organization) som genomförde projektet.

Det andra projektet startades i mars 2005 och avslutades i februari 2006. Projektet ägde rum i Erigavo och syftet med projektet var att utbilda f.d. gerilla soldater och änkor till stupade rebeller som tillhör Sooyaal (krigsveteranernas organisation). Vi köpte 8 symaskiner med vilka 40 personer varav 24 kvinnor och 16 män lärde sig sömnad. 8 män och 12 kvinnor lärde sig att sy byxor, skjortor, klänningar mm per termin. Manliga gruppen utbildades på eftermiddag och kvinnliga gruppen på förmiddag. Projektet kostade 90 000 kr. Vi har i detta projekt samarbetat med lokala organisationen SCBO (Sanaag Community Based Organization) som genomförde projektet.

Tredje projektet påbörjades i november 2005 och pågick till april 2006. Syftet med projektet var att minska spridningen av HIV/AIDS genom att höja samhällets kunskap och information om HIV/AIDS bl. a. hur den spridas och hur man kan förebygga spridningen samt hur man skall acceptera smittade människor för att de skall vara en del av samhället trots sina sjukdomar. Man utbildade nyckelfigurerna i samhället såsom religiösa ledare, kvinnogrupper, ungdomsgrupper, lokala NGO osv. Man ordnade studiecirklar för c:a  80 personer, radio och TV program, broschyrer, teater och drama föreställningar om HIV/AIDS. Projektet riktades mot invånarna i Somalilands huvudstad Hargeisa och hamnstaden Berbera. Projektet kostade 156 000 kr. Vi har i detta projekt samarbetat med lokala organisationen GAVO (General Assistance and Volunteers Organization) som genomförde projektet.

Några av styrelseledamöterna besökte projektena för uppföljning under sommaren och de blev nöjda med hur projektena pågick.

 

Ahmad Qassim                                                              Mohammed Ahmad Barkhad

Ordförande                                                                    Kassör

Örebro 2006-06-05