Verksamhetsberättelse 2006

SNR genomförde två projekt under året som finansierades av SIDA via Forum Syd med 90 % och SNR med 10 %. Det första Projektet ägde rum i Hargeisa och Berbera i Somaliland och genomfördes av vår samarbetsorganisation GAVO. Projektet startade i mars 2006 och slutade i februari 2007. 

Vi byggde två allmänna mentalvårdcentraler, en i Hargeisa och en i Berbera som består av två rum per mentalvårdcentral. Mentalvårdcentralen i Hargeisa byggdes i anslutning till en vårdcentral som ligger i stadsdelen ”Sheikh Nour”. I denna stadsdel bor återvända flyktingar och andra fattiga medborgare. Vi valde denna stadsdel eftersom den är stor stadsdel med utsatta människor och att det fanns tomt i stadsdelens vårdcentral vilket inte fanns på en del andra vårdcentraler i Hargeisa. Mentalvårdcentralen i Berbera byggdes i anslutning till stadens vanliga vårdcentral.

Vi anställde fem kuratorer varav tre i Hargeisa och två i Berbera som tog emot utskrivna patienter för uppföljning och integrering i samhället och nya patienter som är i första fasen av sjukdomen för att se till att patienterna får vård i tid. En läkare från mentalsjukhusen kom en gång i veckan för att träffa patienterna på mentalvårdscentralerna. Kuratorerna besökte också patienterna i hemmet efter att ha skapat kontakt med dem på mentalvårdcentralen.

Projektet har också gett information till anhöriga om sjukdomen och hur man tar hand om en sjuk anhörig. Mentalvårdscentralerna bedrev också aktiviteter såsom inomhus spel och utbildning för patienter som är analfabeter och hjälpte till med patienter som har blivit friska att söka jobb hos myndigheter och företag.

Vi renoverade också 10 rum och förråd i Berbera mentalsjukhus och byggde två nya toaletter/dusch och tvättstuga i Berbera mentalsjukhus. Vi byggde också tvättstuga i Hargeisa mentalsjukhus. Renoveringen av förrådet i Berbera och tvättstugan i Hargeisa var inte med i planeringen utan GAVO lyckades bygga dem genom hushållning av projektmedlet och genom hjälp från invånarna. Renoveringen av Berberas mentalsjukhus ledde till att kvinnliga avdelningen är nu helt återställt efter 20 år vilket ledde till att mera kvinnliga patienter har sökt sig till sjukhusen för att få vård.

Projektet har också genomfört 6 medvetenhetshöjande workshop och 10 konsultationsmöte men myndigheterna, andra servicegivare och patientvårdare. Vi anställde också tre städare/sjukhus som städade avdelningarna och tvättade patienternas kläder vilket rejält förbättrade hygienen av mentalsjukhusen i Berbera och Hargeisa. Projektet kostade 371 000 kr. Från uppe och väster: Berberas mentalvårdcentral, Hargeisas mentalvårdcentral, nedre bilderna är renoverade Berberas mentalsjukhus. 

Det andra projektet var en fortsättning av tidigare projekt och startades i maj 2006 och avslutades i mars 2007. Projektet ägde rum i Erigavo som är huvudstaden för det största länet i Somaliland som kallas Sanaag län. Syftet med projektet var att utbilda f.d. gerilla soldater och änkor till stupade rebeller som tillhör Sooyaal (krigsveteranernas organisation). Vi köpte 8 symaskiner när vi började projektet 2005 och köpte ytterligare 3 symaskiner under 2006. Planeringen var att 32 personer varav 16 kvinnor och 16 män skulle lära sig sömnad. 8 män och 8 kvinnor skulle lära sig att sy kläder i fem månader. Antal personer som sökte utbildningen var mycket mer än antalet utbildningsplatser som fanns och det var fler kvinnor än män som sökte utbildningen.

Sammanlagt 40 personer utbildades till skräddare varav 38 kvinnor och 2 män. Eftersom det var många kvinnor som sökte utbildningen tog man in fyra extra elever varje termin för att kunna tillgodose det enorma intresset från kvinnliga sökanden. Vi köpte därmed tre nya symaskiner i början av projektet. Eleverna har bl.a. lärt sig att sy byxor, skjortor, barnkläder mm. Projektet kostade 91 000 kr.

 

Örebro

2007-05-26