Verksamhetsberättelse 2007

SNR har undet 2007 genomfört första året av ett två årigt projekt som finansierats av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektets första år som startats i mars 2007 och avslutats i februari 2008 har genomförts av vår samarbetsorganisation GAVO. Projektets första år har kostat 316 000 kr.

Projektets bakgrund

Projektet skall förbättra mentalhälsa situationen i Hargeisa, Berbera och Burao i Somaliland. Insatsen skall förbättra hygienen av mentalsjukhusen genom att städa avdelningarna och tvätta patienternas kläder. Projekt skall också stödja mentalvårdcentralerna som byggdes 2006 i Hargeisa och Berbera för att kunna fortsätta sina aktiviteter bl. a. uppföljning och integrering i samhället av patienter som utskrivas från sjukhusen samt mottagningen av nya patienter. Projektet skall också utbilda mentalhälsopersonalen i Hargeisa, Berbera och Burao genom att ordna seminarier och workshops. Man skall också utbilda nya frivilliga personal främst unga för att på sätt säkra att sjukhusen i framtiden kan anställa kunnig personal. Projektet skall också ordna seminarier och workshops samt debatter på radio och TV för att höja samhällets medvetenhet om mentalhälsan och psykisk sjuka människors situation.

Genomförda aktiviteter

Projektet har avsevärt förbättrat hygienen av mentalsjukhusen i Hargeisa, Burao och Berbera genom att se till att befintliga städpersonalen jobbar effektivare eftersom de fick lön för sitt arbete. Städpersonalen får mycket lite lön från Hälsoministeriet men lönen är så lite och det leder till att personalen inte jobbar ordentligt utan måste samtidigt ha andra jobb för att kunna överleva. Man har tagit emot sammanlagt 76 vuxna och 27 barn under perioden på mentalvårdcentralerna i Hargeisa och Berbera. Se figurerna nedan.  Alla figurer är hämtade från rapporten som vår samarbetspartner har skickat och återges exakt och på engelska.

Figur 1. Number of clients served in the community mental health centres of Berbera and Hargeisa 

 

   Home-visits

 

Psychosocial support

 

Referred to hospitals

Total

 

 

M

F

M

F

M

F

 

Berbera

10

3

6

3

6

3

31

Hargeisa

16

6

8

3

8

4

45

Total

35

20

21

76

 

 

Figur 2. Number of children given psychosocial support by CMH centres

 

   Home-visits

 

School support

 

Total

 

M

F

M

F

 

Berbera

4

2

3

3

12

Hargeisa

2

3

6

4

15

Total

11

16

27

 

Som det framgår i figur 1 och 2 har vi besökt patienter på sina hem vilket vår samarbetsorganisation tycker att det är mer effektivare och billigare än att ta emot patienter på mentalvårdcentralerna och mentalsjukhusen. Detta passar framför allt patienter som man känner till att de regelbundet inte kommer till mentalvårdcentralerna p.g.a. att de själva inte vill eller saknar anhöriga som ordentligt tar hand om dem och därmed missar att ta sina mediciner regelbundet. 

Vi har också genomfört seminarier för anhöriga och patienter på mentalvårdcentralerna i Berbera och Hargeisa. Sammanlagt har 363 personer deltagit i seminarierna varav 165 personer på Berbera mentalvårdcentral och 198 personer på Hargeisa mentalvårdcentral. Insatsen har också genomfört tre medvetenhetshöjande seminarier för 120 personer bestående av ungdoms- och kvinnogrupper, ledande personer i samhället, regionala och kommunala hälsokommittéer, traditionella andliga vårdare, anhöriga till patienter och stabiliserade patienter. Projekt har också arbetat för skapandet av mentalhälsoenhet inom Hälsoministeriet vilket GAVO och andra aktörer i landet lyckades med. För att förstärka enheten har projektet genomfört en studieresa till Uganda där en medlem i GAVO och chefen för mentalhälsoenheten fick möjlighet att studera Ugandas mentalhälsa situation. Mentalhälsoministeriet har betalat resekostnaden för chefen för mentalhälsoenheten och GAVO har betalat resekostnaden för dess medlem.

  

        GAVO & MOHL Delegates with Uganda’s MH unit Officer

 

Insatsen har också utbildat mentalhälsopersonal och andra aktörer som vi tycker är viktiga för spridning av mentalhälsokunskap och som kan påverka samhället för att förbättra mentalsjukas mänskliga rättigheter i landet.

Figur 3.  Mental health and psychosocial training for stakeholders in 2007

 

 

Category

 

Number of person

Social workers

20

Medical staff & Health pofessionals

10

Community volunteers

8

Religious leaders

5

Youth and women groups

12

Total

55

 

Örebro

2008-05-02