Verksamhetsberättelse 2008

Mentalhälsoprojekt

SNR genomförde och avslutade under 2008 ett två årigt mentalhälsoprojekt som finansierades av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektet som startades i mars 2007 och avslutades i februari 2009 genomfördes av vår samarbetsorganisation GAVO. Hela projektet kostade 637 000 kr varav 321 000 kr avser 2008.

Projektet har förbättrat mentalhälsa situationen i Hargeisa, Berbera och Burao i Somaliland. Insatsen har förbättrat hygienen av mentalsjukhusen eftersom man har städat avdelningarna och tvättat patienternas kläder. Projekt har också bedrivit mentalvårdcentralerna som byggdes 2006 i Hargeisa och Berbera för att kunna fortsätta sina aktiviteter bl. a. uppföljning och integrering i samhället av patienter utskrivna från sjukhusen samt mottagningen av nya patienter. Projektet har också utbildat mentalhälsopersonalen i Hargeisa, Berbera och Burao genom att ordna seminarier och workshops. Vi har också utbildat nya frivilliga personal främst unga för att på sätt säkra att sjukhusen i framtiden kan anställa kunnig personal. Projektet har också ordnat seminarier och workshops samt debatter på radio och TV för att höja samhällets medvetenhet om mentalhälsan och psykisk sjuka människors situation. En medlem från GAVO och enhetschefen för mentalhälsan i Hälsoministeriet gjorde också studiebesök i Uganda. Mer detaljerad information om projektet hänvisas till slutrapporten av projektet.

HIV/AIDS projekt

SNR har under 2008 genomfört första året av ett två årigt HIV/AIDS projekt som finansierats av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektets första år som startats i mars 2008 och avslutats i februari 2009 har genomförts av vår samarbetsorganisation GAVO. Projektets första år har kostat 277 000 kr.

Första året av projektet har genomförts i Hargeisa, Berbera, Burao, Borama, Wajale och Shiekh. Projektets syfte är att minska spridningen av HIV/AIDS i målområdet genom utbildning och höjning av medvetenheten av målgruppen. Insatsens målgrupp är främst skolungdomar men också resten av befolkningen i målområden. Projektet har ordnat utbildningar för 30 NGO för att bygga upp deras kapacitet och på så sätt utvidga kampen mot HIV/AIDS spridningen. Vi har också utbildat 300 skolelever som i sin tur utbildar sina skolkamrater genom att bilda anti-HIV/AIDS klubbar. Projektet har också ordnat workshop för äldre och traditionella ledare för att mobilisera lokala resurser och bilda anti-HIV/AIDS kommittéer i varje stad.

Insatsen har också stärkt engagemanget och rollen av Somaliland HIV/AIDS Network (SAHAN) eftersom SAHAN fick stöd i form kontorsutrustning och finansiellt stöd för uppbyggnaden av dess kapacitet så att SAHAN blir nationell institution i koordinationen och samordningen av HIV/AIDS. Man har också samarbetat med Somaliland National Aids Commission (SOLNAC) som är den statliga institutionen för bekämpning av HIV/AIDS.

 

Örebro

2009-03-15

 

Styrelsens underskrifter

Ahmed Qasim – Ordförande

Abi Mohamed Yusuf – Viceordförande

Mohammed Ahmad Barkhad – Kassör                 

Jama Yasin Ibrahim – Sekreterare

Yonis Jibril Abokor – Informatör